Dr. İMREN AYKUT

Türkiye Cumhuriyetinin Seçilmiş İlk Kadın Bakanı

Adı-Soyadı: Dr. İmren AYKUT 

Doğum Yeri : Kozan – ADANA 

Baba Adı: Şevket Şadi 

Anne Adı: Emine 

İlkokul: Atatürk İlkokulu Bahçe-ADANA 

Orta-Lise: Adana Kız Lisesi 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi:  1964 yılında mezun olmuştur.

AKADEMİK KARİYER :

İngiltere, Oxford Üniversitesi  “İşçi – İşveren İlişkileri” “Endüstri İlişkileri” ve “Sendikacılık” konularında ihtisas yapmıştır.

Norveç Oslo Üniversitesi  “İşçilerin Yönetime Katılımı” konulu bir çalışma programını tamamlamıştır.

Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nde “Tahkim ve Arabuluculuk”, İngiltere’de “İşçi Sendikalarının Yapısı ve İşçilerin Eğitimi” konularında incelemeler yapmış, İngiliz İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Çalışma Bakanlığı’nda çeşitli araştırma ve çalışmalar gerçekleştirmiştir.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde “İşçi Dövizleri ve Türk Ekonomisi Yönünden Analizi” konusunda doktorasını tamamlayarak  “Doktor” ünvanını almıştır.

MESLEKİ KARİYER :

Türkiye Maden – İş Sendikası ile Teksif Sendikasında:(1964-1975) Toplu Sözleşme ve Araştırma Bürosu Müdürü,

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. : Endüstriyel İlişkiler Uzmanı(1975-1976)

Türkiye Kağıt Sanayi İşverenleri Sendikasında:  Genel Sekreter (1976-1983)

UZMANLIK ALANI:

Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi ve İş Hukuku

POLİTİK KARİYER :

1981- Danışma Meclisi üyesi

1983- Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) kurucusu

1985- MDP fesh edildikten sonra ANAP’a katılmıştır.

1983 -1999 İstanbul (3 dönem) ve Adana (1 dönem) milletvekili

1987 –T.C. 46. Hükümet II. Özal Kabinesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Dr. AYKUT, Ülke tarihinde seçimle işbaşına gelen ve politik kariyeri olan ilk Kadın Bakan ünvanını almıştır. Aynı zamanda ilk kadın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanıdır. 1989 yılında Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünü kurmuştur. Bu suretle ilk defa Türkiye’de münhasıran kadın sorunlarına çözüm üreten bir resmi kuruluş devlet bünyesi içinde yer almıştır.

1989- T.C. 47. Hükümet Yıldırım Akbulut Kabinesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

1991-  T.C. 48. Hükümet Mesut Yılmaz Kabinesinde  Kadınlar, Çocuklar, Yaşlılar, Sakatlar ve Aile konularından sorumlu Devlet Bakanı ve Hükümet sözcüsü. Türk tarihinin ilk kadın Hükümet sözcüsüdür. 

1995 -Genel Seçimleri Adana milletvekili

1996- T.C. 53.Hükümet Kadın, Çocuk, Yaşlılar, Sakatlar, Uyuşturucu Bağımlılığı ile Mücadele ve Aile konularından sorumlu Devlet Bakanı

1997 – T.C. 55. Hükümet Çevre Bakanı olarak görev yapmıştır.

 

Ayrıca; 

1991-Parlamentolar arası Birlik Türk Grubu Başkanlığı

1992- Dünya Parlamentolar Birliği Batı Grubu Dönem Başkanı

1993- Dünya Parlamentolar Birliği Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Üyeliği

1994- 1995 yılları arasında Parlamentolar arası Birlik Türk Grubu Başkan Yardımcısı 

2004- 2005 yıllarında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesinde hocalık yapmıştır.

 

POLİTİK HAYATTAN AYRILDIKTAN SONRA:

ÇESAV (Çevre, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı) kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Dr. İmren AYKUT çevre, eğitim, sağlık sorunlarının çözümüne yönelik pek çok projeyi yürütmektedir.

“Terk edilmiş Kız Çocukları koruma ve Kurtarma Projesini” yürütmektedir. Ankara ve İstanbul’a ilaveten İzmir’de ve Adana’da vakıf evleri açmıştır. Bu 4 ildeki 10 Vakıf evinde 41 kız çocuğu barınmakta ve eğitim görmektedir. Bu güne kadar 200 den fazla kız çocuğu bu proje sayesinde hayata hazırlanmış ve topluma kazandırılmıştır. Proje başarı ile devam etmektedir.

AB ile 12-18 yaş grubuna “Üreme Sağlığı, Sağlık Kafe, Gençlik” Projesini

Yürütmüştür ve proje başarı ile tamamlanmış, proje sonunda 32.000 çocuğa ulaşılmıştır.

624 Öğrenciye burs vermiş ve eğitimlerini tamamlamasını sağlamıştır.

Halen 11 Öğrenciye burs vererek okutmaktadır.

 

Sağlık alanında;  1 Hastane, 1Tıp Merkezi, 1 Diyaliz Merkezi kurmuş, Uludağ Üniversitesi ile “ Organik Tarım ve Organik Beslenme “ projeleri yürütmüş çeşitli panel,  konferanslar ve TV programları yapmıştır. Çevre bilincinin gelişmesi için okullarda çeşitli programlar düzenlemiştir.

 

YAYINLANMIŞ ESERLERİ: 

Dr. Aykut’un, İşçi – İşveren İlişkileri, Sendikalar, Grevler, Sanayinin Problemleri, Ücretler ve Gelirler, Ekonomi, Kadın Sorunları ve Çalışma Hayatına ilişkin diğer konularda çeşitli yayın organlarında yayınlanmış çok sayıda makale, tebliğ ve araştırmaları bulunmaktadır.

 

ALDIĞI ÖDÜLLER :

12 Ekim 1983 yılında İspanya Kralı Majeste Juan Carlos tarafından “ISABEL LA CATOLICA” ve “ŞÖVALYELİK” ünvanı. “ISABEL LA CATOLICA” nişanı İspanya’nın en önemli nişanlarından biridir ve dünyada en fazla 800 kişiye verilmektedir. Bu nişan Dünyada ilk defa bir TÜRK’e VE İLK DEFA BİR TÜRK KADIN POLİTİKACIYA verilmiştir.

1988 yılında “YILIN İKTİSATÇISI” seçilmiş “ALTIN KARINCA ÖDÜLÜ” ne layık görülmüştür.

1990 yılında İngiltere’de kurulan “DÜNYANIN EN BAŞARILI KADINLARI VAKFI” kurucu üyesi olmuştur.

15 Kasım 1994 Dünya Kadın Kulüpleri Birliği tarafından dünyada “ASRIN EN BAŞARILI 100 KADINI” arasına giren Dr. AYKUT’a “ASRIN KADINI” ödülü verilmiştir.

16 Nisan 1996 İstanbul Çırağan Sarayı’nda yapılan bir törenle ŞİLİ ile ilişkilerin geliştirilmesindeki rolü ve etkin faaliyetleri nedeniyle ŞİLİ’nin en yüksek nişanı olan “GRAND CRUZ” nişanı verilmişti

Dr.İMREN AYKUT’A VERİLEN DİĞER ÖDÜLLERDEN BAZILARI

AKP Kadın Kolları Genel Başkanlığı

27 kasım 2008 tarihinde düzenlediği  “ Uluslararası İş’te Kadın “Kongresinde yapılan “İlkler Ödül Töreninde” Sn.Başbakan  R.Tayyip ERDOĞAN  tarafından Türkiye’nin Seçilmiş İlk kadın bakanı olması nedeniyle bir plaketle ödüllendirilmiştir.

T.C. Yalova Valiliği

Atatürk tarafından yaptırılan yürüyen Köşk’ün restorasyonunu gerçekleştirmesi ve çevre müzesini hayata geçirmesi nedeni ile

Yalova Çevre Koruma Yaşatma Derneği

Yüce Atatürk’ün anıtsal mirası olan “Yürüyen Köşk’ ün restorasyonunu sağlaması ve Çevre Müzesini gerçekleştirmesi nedeni ile

Türk Kadınlar Birliği Adana Şubesi

“Kadına Yönelik Çalışmaları ile Yaşamları Taçlandıran Kadınlar ” onur ödülü

Başbakanlık Çocuk Esirgeme Kurumu

3413 sayılı Kanun tasarısının hazırlanması ve meclisten geçirerek kanunlaştırması ve yürürlüğe koyması nedeni ile (Bu Kanun SHÇEK’de kalan çocuklara kamu kurumlarında zorunlu istihdam sağlayan kanundur. Bu kanunla halen 20.000’in üzerinde çocuk kamu kuruluşlarında istihdam edilmektedir.)Özel olarak ödüllendirilmiştir.

Başbakanlık Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu

Kuruma yaptığı değerli katkılar nedeni ile 4 kez gümüş madalya ile

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü .

Kurumda yetişen gençlerimizin işe yerleştirilmesinde gösterdiği katkı ve duyarlılık nedeni ile 2 kez altın madalya ile ödüllendirilmiştir

Türk Endüstri İlişkileri Derneği

Çalışma barışına yaptığı unutulmaz ve onur verici katkılar nedeni ile 1994 yılı onur ödülü verilmiştir.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

Ülkemizde Golf Sporunun gelişmesi için yaptığı katkılar nedeni ile

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Dernekleri Birliği

Çalışma ve Sosyal hizmetler açısından Esnaf teşkilatlarına verdiği destek nedeni ile

Ankara Hastanesi

Tıbbi Görüntüleme Merkezinin kurulmasındaki katkıları ve desteği nedeni ile

Başkent Üniversitesi

Türkiye’nin ve Adana’nın ilk kadın bakanı olması ve Ülkemize ve Adana’ya kazandırdıkları nedeni ile

Kadın Dernekleri Federasyonu

Kadın Derneklerine ve Kadın sorunlarının çözümüne destekleri nedeni ile

Adana Yetiştirme Yurdu Mezunları Derneği

Yetiştirme yurdundan mezun öğrencilere katkılara nedeni ile

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, Aksaray Gazeteciler Cemiyeti tarafından,

Anadolu basınına destekleri nedeni ile ayrı ayrı ödüllendirilmiştir.

Zihinsel Özürlüler Koruma ve yetiştirme Yurdu

Zihinsel özürlülerin eğitimi ve istihdamına gösterdiği ilgi ve yardımlar nedeniyle

Türkiye Sakatlar Federasyonu

Ülkemizdeki sakatların sorunlarının çözümüne katkıları nedeni ile (4 yıl Sakatlar Milli Koordinasyon Kurulu Başkanlığı yapmıştır.)

Körlere Yardım Derneği

Gördükleri ilgi ve destek nedeni ile

Aksaray Esnaf ve Sanatkarları ve diğer bağımsız çalışanlar meslek kuruluşları

Bağ-Kur  Aksaray İl Müdürlüğünün kurulmasında verdiği hizmet nedeni ile

SAD ve Bodrumlu Gönüllüler

Gümüşlük Çavuş Adasında meydana gelen petrol kirliliğinden etkilenen Akdeniz Foku yaşam alanlarının temizlenmesi konusunda gösterdiği hassasiyet, maddi ve manevi destekleri nedeni ile

M.E.B. Çağdaş Eğitimi ve Uygulama Okulu Mesleki Eğitim Merkezi

Özürlü çocuklarımızın eğitimi amacıyla, okula yaptığı katkıları nedeni ile

Ankara Üniversitesi

Çevre Korunması konusundaki duyarlılığı ve özverili çalışmaları nedeni ile

Tüm Sanayi ve İşadamları Derneği Adana Şubesi

Türkiye Cumhuriyet’inin ilk kadın bakanı olması ve Adana’ya sağladığı katkı ve markalaşmasına öncülük etmesi nedeni ile

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı

Bolluca Çocuk Köyüne verdiği destek nedeni ile

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

“Büyük Hayvan Muayene ve Operasyon Salonu’nu yaptırması nedeni ile ödüllendirilmiştir.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Kliniğini son derece modern şartlarla yaptırması nedeniyle ödüllendirilmiş ve Kliniğe Üniversite Senatosu Kararı ile “Dr. İmren AYKUT  Küçük Hayvan Kliniği” adı verilmiştir.

Türk Kadınlar Birliği Antakya Şubesi

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme hakkının verilişinin 75.yıl kutlamalarına yaptığı katkı nedeni ile

KORUSEV

Muhtaç Hayvanları Koruma Sevme ve Barındırma Derneği gönüllüleri derneğine yaptığı maddi ve manevi katkıları nedeni ile

Türk Kadınlar Konseyi

30 Ekim 2006 da “ En Başarılı Kadın Siyasetçi  Ödülü”nü vermiştir.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği

Derneğe verdiği destek ve büyük katkılardan dolayı ödüllendirilmiştir.

 

ADANA İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARINDAN BAZILARI : 

1-Çatalhan Barajının temelinin  atılmasından,  tamamlanarak  açılışının yapılmasına kadar  tüm safhalarında yer almış ve sonuçlanmasını  ve Adana halkının çok kaliteli bir içme suyuna kavuşmasını sağlamıştır. 

2-Hilton Otelinin Adana’ya kazandırılmasında temelinin atılmasından açılışına kadar rahmetli Hacı Sabancı ile birlikte her safhada bürokratik sorunların çözümü için gayret göstermiş ve açılışını yapmanın mutluluğunu yaşamıştır. 

3-Devlet Bakanlığı  döneminde 14 yıldan beri  tamamlanmamış  olan Adananın içinden geçen E-5 karayolunun bitirilmesini gerçekleştirmiştir.   

4-Çalışma  Bakanlığı  döneminde,  Adana Kadın ve Çocuk hastanesi ile  sigorta lojmanlarını yaptırmıştır. 

5- Adana Sigorta hastanesinde ilk diyaliz servisini kurdurmuştur. 

6-Devlet Bakanlığı döneminde, Adana Valiliği işbirliği ile 3 000 kadına seracılık eğitimi verilerek sertifika aldırılmıştır. 

7-Kozan Devlet Hastanesinin o dönemdeki ihtiyaçlarının tamamı temin edilmiştir.(1982)  

8-Kozan’da Vakıflar Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak tarihi  Hoşkadem Camiinin onarımı yaptırılmıştır.(1982) 

9-Yeni Adana Kız Lisesinin yaptırılması, eski Adana Kız Lisesinin restore ettirilerek bir Kültür Merkezi haline getirilmesini sağlamıştır.

Bu çalışma dönemin Adana valisi Sn. Kemal   Önal’ın tahsis ettiği maddi kaynak Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin Çelik’in tahsis ve  talimatları ve daha sonraki Adana Valisi Sn. Cahit Kıraç’ın ciddi takipleri ile tamamlanmış ve bu iki eser Adana’mıza kazandırılmıştır.

10-Sadece temeli atılmış ve 14 yıldan beri öylece bekleyen Tarsus SSK hastanesi yeniden projelendirilerek 400 yatak kapasitesine çıkarılarak yaptırılmıştır.