Dr, İmren Aykut, Nezafet Özlütürk ve Raif Gökkuş Resim Sergisine katıldı. 8 Şubat ile 5 Mart tarihleri arasında, Emin Antik Sanat Merkezinde ziyaret edilebilir.