4 Aralık 2019 Günü Türk Kadın Dernekleri Federasyonu Tarafından “5 Aralık “ tarihinde değerlendirilmesi ve bu tarihte gerçekleşen demokrasi sayesinde Türkiye’nin İlk Kadın Bakanı olma sıfatını kazanan Dr.İmren Aykut’la ilgili hazırlanan bir belgesel filmin gösterimini ve kendisini bu vesile ile ödüllendilmesi amacıyla Ankara Grad Otel’de bir toplantı düzenlenmiştir.

Bu toplantıda Federasyon Başkanı Sn. Canan Güllü bu günün önemli ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi  için verdikleri mücadeleleri çok anlamlı örneklerle anlatmıştır.

Daha sonra kürsüye davet edilen Dr. İmren Aykut 5 aralığın anlamının doğru zemine oturtulması  gerektiğini  bu zemininde,  demokrasi  zemini olduğunu çünkü ülkenin demokrasiye 5 aralık’ta kavuştuğunu ifade etmiştir.

5 Aralık 1934’de o zaman ki 1924 Anayasasının 11. Maddesindeki  ” Ve Sadece Erkekler” kelimelerinin çıkartılarak kadınlarında oy kullanma, aday olma ve seçilebilme hakkına kavuşmaları  gerçekleşmiştir.

Yani artık toplumun tamamının ülke yönetimine katılması sağlanmıştır. Böylece “Egemenlik Kayıtsız Sartsız Milletindir” düsturu hayat bulmuştur.  Dr. İmren Aykut 5 Aralık’ın “Demokrasi  Bayaramı” olarak kabul edilmesini ve kutlanmasını önermiştir. Kadınların parlamentoda (Yasama Organının Da)  yer alabilmek için 15 yıl beklediklerini Bakanlar Kurulunda (Yürütme Organında) yer alabilmek için ise tam 52 yıl beklediklerini anlatmış Bakanlar Kurulunda bir kadının yer alması ilk defa TC’nin 46. Hükümetinde (21 Aralık 1987’de,  2. Özal Hükümetinde )  mümkün olabilmiştir.

Bu Hükümette Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Görevi Bir Kadına (Dr. İmren Aykut’a) verilmiştir. Böylece demokrasinin en önemli eksiği giderilmiştir. Artık kadınlar demokrasinin bütün süreçlerinde yerlerini almışlardır.