Sendika çalışmalarının son döneminde 1982 Anayasa’sının hazırlık aşamasında Danışma Meclis üyesi olarak siyasi kulvara ilk adımını atan Dr. İmren AYKUT, 12 Eylül Darbesi sonrası 1983’te kurulan Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) kurucularından biri olarak iki sene siyasi faaliyetini sürdürmüş, MDP feshedildikten sonra Anavatan Partisi’ne (ANAP) katılmıştır.

1983 -1999 yıllarında üç dönem İstanbul ve bir dönem Adana Milletvekili olarak çalışmalarına devam etmiştir.1987 yılı T.C. 46. Hükümet II. Özal Kabinesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Dr. İmren Aykut, Türkiye tarihinde seçimle işbaşına gelen ve politik kariyeri olan İlk Kadın Bakan unvanını da almıştır. Aynı zamanda İlk Kadın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’dır. 1989 yılında Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü’nü kurmuş, ilk defa Türkiye’de kadın sorunlarına çözüm üreten bir resmi kuruluş devlet bünyesi içinde yer almıştır.

1989 yılı T.C  47. Hükümet Yıldırım Akbulut Kabinesi’nde yeniden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev alan AYKUT,  1991 yılında ise T.C 48. Hükümet Mesut Yılmaz Kabinesi’nde de Kadınlar, Çocuklar, Yaşlılar, Sakatlar ve Aile konularından sorumlu Devlet Bakanı ve Hükümet sözcüsü olarak yine bir ilk gerçekleştirmiş, Türk tarihinin “İlk Kadın Hükümet Sözcüsü” olma onurunu da üstlenmiştir. 

1995 yılı gerçekleştirilen Genel Seçimlerde Adana milletvekili seçilen Dr. İmren Aykut, 1996’da atanan T.C 53. Hükümet kabinesinde Kadın, Çocuk, Yaşlılar, Sakatlar, Uyuşturucu Bağımlılığı ile Mücadele ve Aile konularından sorumlu Devlet Bakanı olarak yeniden Bakanlık düzeyinde çalışmalarına devam etmiştir. 1997 yılında kurulan T.C  55. Hükümet Çevre Bakanı unvanını yineleyen Aykut, siyasi hayatı boyunca eş zamanlı olarak, Parlamentolar arası Birlik Türk Grubu Başkanlığı (1991), Dünya Parlamentolar Birliği Batı Grubu Dönem Başkanlığı (1992), Dünya Parlamentolar Birliği Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Üyeliği (1993), Parlamentolar arası Birlik Türk Grubu Başkan Yardımcılığı (1994- 1995) görevlerinde de bulunmuştur. Siyasetten aktif anlamda uzaklaşan Dr. İmren AYKUT, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi’nde de (2004- 2005)  hocalık yapmıştır.

Yayınlanmış eserleri:

Dr. Aykut’un, İşçi – İşveren İlişkileri, Sendikalar, Grevler, Sanayinin Problemleri, Ücretler ve Gelirler, Ekonomi, Kadın Sorunları ve Çalışma Hayatına ilişkin diğer konularda çeşitli yayın organlarında yayınlanmış çok sayıda makale, tebliğ ve araştırmaları bulunmaktadır.