ÇESAV ve DİĞER PROJELER 

1989 yılında kurulan Çevre, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (ÇESAV) adına çalışmalarını Yönetim Kurulu Başkanı olarak halen sürdüren Dr. İmren AYKUT, çevre, eğitim, sağlık sorunlarının çözümüne yönelik pek çok projeyi birlikte yürütmüş ve çalışmalarına yine bu alanlarda proje üreterek devam etmektedir.

“Terk Edilmiş Kız Çocukları Koruma ve Kurtarma Projesi”

Proje, uzun yılları alan bir faaliyet olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Ankara ve İstanbul, İzmir ve Adana vakıf evleri açılmıştır. Dört ildeki 10 vakıf evinde şu anda 41 kız çocuğu barınmakta ve eğitim görmektedir. Bu güne kadar 270 den fazla kız çocuğu bu proje sayesinde hayata hazırlanmış ve topluma kazandırılmıştır. Proje başarı ile devam etmektedir.

“Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Küçük Hayvan Kliniği ve Petshop”

Türkiye’nin ilk Veteriner Fakültesi olma özelliğine sahip Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin İç hastalıkları Anabilim Dalı Küçük Hayvan Kliniği ÇESAV tarafından Mayıs-Temmuz 2004’de tamamen yenilenerek çağdaş, bakımlı, estetik özelliklerle hijyenik bir mekan olarak üniversiteye kazandırılmıştır.

Klinikte ev hayvanları tedavi edilmektedir. Kliniğin içinde hayvan severlerin ve üniversitenin ihtiyaçlarını karşılama amaçlı bir satış ünitesi de vardı. Bu satış ünitesinin geliri ile Veteriner Fakültesi İç hastalıklar Kliniğinin en iyi şekilde devamının sağlanması ve diğer bölümlerin öğretim görevlileri ile öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunulması, gerek duydukları eğitimle ilgili diğer çeşitli ihtiyaçların karşılanma amacı güdülmekte idi. Ancak açıldığı günden bu yana bizim dışımızdaki nedenlerle arzu edilen karlılık düzeyini yakalayamayan ve devamlı zarar eden Petshop ünitesi üniversite yönetiminin işgal ettiğimiz mekana ihtiyaç duyması ve tahliye etmemizi istemesi ile Yönetim Kurulumuzun Ağustos 2011’de aldığı bir kararla kapatılmıştır. Klinik çalışmaları ise 2017 yılı içinde de verimli bir şekilde devam etmiştir.

“ÇESAV Karşıyaka Tıp Merkezi”

08.05.2004 tarihinde, İzmir Karşıyaka’da ayakta tedavi ve görüntüleme merkezi olarak 17 ayrı birimde faaliyet gösteren son derece ileri teknoloji donanımlı ÇESAV Karşıyaka Tıp Merkezi açılmıştır. 2005 yılında bu tıp merkezi Anonim Şirkete dönüştürülerek mali ve idari yapılanması yeniden düzenlenmiş sermaye girişi sağlanmıştır. Bu sayede satın alınan Bilgisayarlı Tomografi, Ültrasonografi ve Kemik dansimetresi v.b tıbbi araç gereçlerle imkânlar arttırılarak iş yapma kapasitesi genişletilmiştir. Merkezin 2005 yılından bu yana Vakfımızla bir ilişiği kalmamıştır.

 “Üreme Sağlığı, Sağlık Kafe, Gençlik Projesi”

Avrupa Birliği ile ortaklaşa yürütülen projede 12-18 yaş grubu çocuklar hedef alınmıştır. Ergenlik çağına girmiş çocukların farkındalıklarını arttırmaya yönelik proje kapsamında 32.000 çocuğumuza ulaşılmış ve fayda sağlayabilecekleri eğitimlerle pekiştirilen proje amacına ulaşmıştır. Yürütmüştür ve proje başarı ile tamamlanmış,

 “Gönüllü Öğretmenler Projesi”

2008 yılında ÇESAV olarak TV programlarına katılım sağlanarak yine ÇESAV tarafından korunan ve çoğu lise öğrencisi olan genç kızlarımız için gönüllü olarak ders vermeleri istenmiştir. Bu çağrı hemen cevap bulmuş, vakıf evlerimizin bulunduğu Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’da onlarca öğretmenlerimiz bu kutsal göreve talip olmuşlardır.

Öğretmenlerle bu şehirlerde ayrı ayrı toplantılar yapılmış, vakfımız ve amaçlarımız anlatılmış çocuklarımızın ihtiyacı olan dallarda uzman öğretmenlerimizle programlar yapılarak derslere başlanmıştır. Bu destek kısa sürede etkisini göstermiş, genç kızlarımız 2008 ve bu desteğin devam ettiği 2009 – 2017 yılları arasında diğer yıllara oranla daha başarılı olmuşlar, çoğu teşekkür ve takdir belgeleri almışlardır. Üniversite sınavlarında istedikleri bölümleri kazanmışlardır.

 “UNESCO Sürecinde Yürüyen Köşk Projesi”

Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen “UNESCO sürecinde “Yürüyen Köşk Projesi” kapsamında, 2016 yılında ilk restorasyonunu Çevre Bakanı olduğu dönemde yaptıran Vakıf Başkanı Dr. İmren Aykut, davet edilmiş ve 1930 yılında inşa edilen köşkün uzun süre ihmal edilmiş bu değerli yapının nasıl özenli ve uzun bir çalışma ile restore edildiğini anlatmıştır. Bu yıl da konu ile ilgili çalışmalar yakından izlenmiş, temaslar yapılmıştır. Vakfımız bu projenin ilerleyen safhalarında da yer alacaktır.

Burslar

Bu güne kadar 624 Öğrenciye burs vermiş ve eğitimlerini tamamlamasını sağlamıştır. Halen 53 Öğrenciye burs vererek okutmaktadır.

Dr. İmren AYKUT tarafından bu güne kadar; 1 Hastane, 1Tıp Merkezi, 1 Diyaliz Merkezi kurulmuş, Uludağ Üniversitesi ile “ Organik Tarım ve Organik Beslenme “ projeleri yürütülmüş, çeşitli panel,  konferanslar ve TV programları yapmıştır. Çevre bilincinin gelişmesi için okullarda çeşitli programlar düzenlemiştir.

.

.

.